Over ons

MISSIE :

Missie van ons bedrijf is enerzijds het instand houden en uitdiepen van het ambacht van de dak- en zinkwerken en anderzijds het aanwenden van die kennis en ambacht bij het realiseren van de projecten van onze klanten .

VISIE  en BELEID :

Ons beleid is er op gericht op een duurzame wijze een dakwerkersbedrijf  te creëren die kwalitatieve dakwerken met een duidelijke meerwaarde voor de klanten realiseert, zowel naar particulieren, aannemers, promotoren als overheden toe.

Hieronder verstaan we dakwerken met een uitvoering conform alle huidige normen, met respect voor afgesproken planning, ondersteund door een correcte en vlotte communicatie én met tienjarige aannemersgarantie .  Reeds ruim 100 jaar bieden wij continuïteit aan onze klanten, evenals garantie op alle uitvoeringstechnische aspecten van ons werk .

We streven er naar die klantwaarde te realiseren bij middel van :
(1) een correcte en overzichtelijke offerte,
(2) goede werfvoorbereidingen,
(3) tijdige en veilige realisatie met oog voor orde op de werf en in het depot,
(4) vakkundige uitvoering, ondersteund door onze generatielange ervaring en een actief investeringsbeleid en ten slotte
(5) een efficiënte communicatie.
(6) continuïteit én garantie op ons werk .
Door middel van continue interactie en reactie op vragen van de klant is het ons doel ons blijvend te verbeteren met het oog op het realiseren van kwalitatieve dakwerken met duidelijke klantwaarde!
 
Naar onze medewerkers toe, engageren wij ons
-          alle wettelijke opleidingen te voorzien ( veilig werken op hoogte, stellingbouw , verwijderen van asbest via eenvoudige handelingen)
-          de nodige middelen te voorzien om veilig en vlot te kunnen werken ( stellingen, kranen, verreikers,…) in een stabiele werkomgeving.
 
En dit allemaal met het uiteindelijke doel U als klant een vlotte, veilige en aangename werf te bezorgen .