Dakwerken met een meerwaarde

Naast het realiseren van dakwerken met een duidelijke klantwaarde ( nl. technisch correcte uitvoeringen met respect voor afspraken en correcte communicatie ) , wensen we nog in specifieke gevallen een duidelijke meerwaarde te bieden aan eerlijke prijzen.  Onder meer, 

1. Bij realisatie van uw volledige RW-huishouding van aan de nok tot aan de riolering (‘de nul’) en dit inclusief alle dak- en dakrandafwerkingen: hellende daken, goten, afvoeren ( koper en zink ) en platte daken. Hierdoor heeft u voor deze ganse problematiek maar 1 aanspreekpunt en verantwoordelijkheid.

2. Bij dakwerken op moeilijk toegankelijke plaatsen die specifiek materieel en/of stellingen vereisen ( kranen,…) hopen wij door ons actief investeringsbeleid de juiste oplossing te kunnen aanbieden.

3. Bij bepaalde dakspecialiteiten  met specifieke systemen ( bv staande naad , sarking ,… ) en/of hogere moeilijkheidsgraad ( natuurleien, tegelpannen ,…) of bij moeilijke dakdetails of  - constructies zoals bijvoorbeeld,
·         Napoleon hoeden
·         Torens
·         Daken met lage hellingen die specifieke technieken of maatregelen vereisen,

4. Bij de resauratie van oude historische (geklasseerde) monumenten ( zie onze erkenning D24), voelen we ons gesterkt door onze ervaring om het erfgoed in ere te houden .

5. Bij werken van met iets grotere omvang, maken we ons sterk deze binnen een redelijke termijn te beëindigen mede dankzij onze medewerkers en machinepark.

6. Bij toepassing van de nieuwste producten of technieken op de markt . Wij volgen op de voet de innovaties van de diverse fabrikanten .