Erkenning & certificaten

Van overheidswege zijn we ‘erkend’ om volgende werken uit te voeren :
 
D8  klasse 1
D12  klasse 5
D22 klasse 3
D24 klasse 4
 
Daarnaast genieten we via diverse producenten volgende certificaten :
 
Recticel
Resitrix
VM zinc @works
Asfalt
Pannen

Tenslotte zijn volgende certificaten ons toegekend door de Vlaamse ingenieurskamer en het WTCB :

Specialist in hellend dak 
Specialist in plat dak

Getuigschrift isolatiedeskundige via Syntra West .

Foto's